Meer potentie voor groen gasproductie in gemeente Meierijstad

ZLTO heeft in opdracht van de gemeente Meierijstad de verkenning 'Quick scan groen gas uit monomestvergisting van melkveehouderij Meierijstad' uitgevoerd. Daarin wordt vastgesteld dat er een groot potentieel ligt aan groene gasproductie, dat vooral tot uiting komt bij een collectieve monomestvergistingsketen zoals Groene Woud Gas. Aanvullend op de 1,1 miljoen kuub groen gasproductie van Groene Woud Gas ligt er volgens deze verkenning nog een potentie van 6,6 miljoen kuub groen gas aan rundveemest.

Binnen het Groene Woud Gas-systeem gaat de mest naar de centrale monomestvergister, waarna deze ammoniakarm aangewend wordt. Om optimaal rendement te behalen moet er bij vergisting met dagverse mest worden gewerkt en dit vergt een aanpassing aan de vloeren in de stallen van melkveebedrijven. Momenteel bestaan er echter nog geen goedgekeurde systemen, waardoor het lastig is om een vergunning te krijgen. Het zou handig zijn als hier op korte termijn duidelijkheid over komt, zodat boeren weten waar ze aan toe zijn wanneer ze investeringen overwegen.

Bron: ZLTO, 21/05/2024
Publicatie: 22-05-2024