Masterclass Methaan op 4 juni in Wapenveld

De methaanemissie op een melkveebedrijf ontstaat voor circa 80% bij de koeien zelf, de rest wordt uitgestoten via de mest. Op beiden terreinen valt er winst te boeken in beperking van de emissie, maar dit vraagt wel specifieke managementmaatregelen. Tijdens de Masterclass Methaan van Netwerk Praktijkbedrijven op dinsdag 4 juni in Wapenveld komen die maatregelen aan de orde.

Na de inhoudelijke presentaties gaan de deelnemers van de masterclass in groepen aan de slag met de cijfers uit de eigen KringloopWijzer van 2023. Op het programma staan verder het nemen van mestmonsters, het zeven van de mest en het analyseren van de kuil en voeropslag. De masterclass moet inzicht geven in de handvatten waarmee de ondernemer op het eigen bedrijf werk kan maken om het voer beter te laten benutten door het vee.


De masterclass vindt plaats op het melkveebedrijf van Evert Luchtenbelt aan de Werverdijk 28 in Wapenveld. De bijeenkomst start om 10.15 uur en wordt om 15.00 uur afgesloten. De masterclass wordt geleid door onderzoeker Martine Bruinenberg van Wageningen University & Research en  Jan van Middelaar en Delian Kool van het Netwerk Praktijkbedrijven. Melkveehouders die willen deelnemen worden gevraagd om zich vóór 30 mei aan te melden via de website van Netwerk Praktijkbedrijven.

Bron: Netwerk Praktijkbedrijven, 21/05/2024
Publicatie: 21-05-2024