'Europese norm voor dierlijke mest is niet wetenschappelijk onderbouwd'

"De mestnorm van 170 kilo stikstof per hectare per jaar uit de nitraatrichtlijn is op geen enkele manier wetenschappelijk onderbouwd. Het is een bedenksel van een milieumedewerker van de Europese Commissie." Dat zegt Jaap Schröder, onderzoeker Nutriëntenmanagement aan de Wageningen Universiteit.

De derogatiehoeveelheid van 250 kilo stikstof per hectare op grasland waar Nederland jarenlang gebruik van kon maken, kent wel een wetenschappelijke onderbouwing, stelt Schröder. Hij was in 2000 betrokken bij een werkgroep met onderzoekers van de Wageningen Universiteit die berekende hoeveel dierlijke mest Nederlandse boeren zouden moeten kunnen uitrijden zonder de waterkwaliteit aan te tasten.


De werkgroep stelde vast dat gebruik van dierlijke mest boven de standaardnorm van 170 kilo in Nederland mogelijk was bij bepaalde grondsoorten, bij boeren met voldoende vakkennis en bij bepaalde gewassen. Naar de mening van Schröder is er nadien echter te weinig rekening gehouden met alle nuances die in het rapport stonden.


"Nederland hield zich vast aan gemiddelde waarden, terwijl de Europese Commissie oog had voor afwijkende waarden in de tabellen. In de droge zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland voldoen veel Nederlandse wateren niet aan Europese standaarden en dat heeft er toe geleid dat er geen nieuwe derogatie meer wordt verleend."

Bron: Financieele Dagblad, 19/04/2024
Publicatie: 19-04-2024