Groen licht voor RENURE!

Vandaag heeft de Europese Commissie het conceptvoorstel gepubliceerd om het gebruik van RENURE-producten (kunstmestvervangers) toe te staan. Ondanks dat voor een groot deel de voorwaarden uit het SAFEMANURE-onderzoek van het JRC, het onderzoeksinstituut van de Europese Commissie, zijn overgenomen, staan er ook een aantal opvallende voorwaarden in het conceptvoorstel. De conceptregeling wordt in dit artikel toegelicht.

Als aan alle voorwaarden voldaan wordt, dan mag 100 kg stikstof per hectare per jaar afkomstig van RENURE-producten worden toegepast. Dit mag bovenop de 170 kg stikstof per hectare per jaar uit dierlijke mest worden gebruikt. Er zijn drie soorten producten die in aanmerking komen, namelijk:

  1. Ammoniumzouten afkomstig van strippen-scrubben;
  2. Mineralenconcentraat verkregen middels omgekeerde osmose;
  3. Neergeslagen struviet (magnesium-ammonium-fosfaat) uit dierlijke mest.

Andere technieken worden niet in deze regeling genoemd. De producten moeten na behandeling van de dierlijke mest een verhoogd gehalte stikstof in minerale vorm, ureum stikstof of kristalgebonden stikstof bevatten ten opzichte van de ingaande mest.

Samenstelling
De eisen voor de samenstelling van RENURE zijn gedeeltelijk gelijk aan het SAFEMANURE-onderzoek. De stikstof in de meststof moet namelijk voor minimaal 90% mineraal zijn (Nmineraal/Ntotaal ≥ 90%), òf de verhouding tussen totale koolstof en totale stikstof moet lager zijn dan 3 (Ctotaal/Ntotaal ≤3). In beide gevallen moet dit gecorrigeerd worden voor stikstof afkomstig van materialen die niet van dierlijke mest afkomstig zijn én moet het product meer dan 3% stikstof op basis van droge stof bevatten. Bovendien zijn er maximumgehalten voor koper (max. 300 mg/kg droge stof) en zink (max. 800 mg/kg droge stof).
Een aanvulling op het eerdere onderzoek is echter een limiet op bepaalde ziekteverwekkers.

Schema over pathogenen in RENURE uit de publicatie van de Europese Commissie. 

Strenge kwaliteitseisen moeten een consistent nutriëntengehalte waarborgen. De RENURE-producten moeten dan ook beschikken over de juiste documentatie, waarin de samenstelling van het product beschreven staat.

Aanwending
Bij toelating van RENURE moeten lidstaten ervoor zorgen dat er geen schade aan het milieu wordt aangericht, zowel tijdens de opslag als aanwending. Indien meststoffen gevoelig zijn voor ammoniakemissies is emissiearm aanwenden verplicht. Daarnaast wordt er extra aandacht  gevraagd in Natura 2000-gebieden en waterwingebieden. Deze gebieden mogen namelijk geen negatieve gevolgen van het gebruik van RENURE-producten ondervinden. Een andere eis is dat het aantal dieren en de hoeveelheid dierlijke mest mag niet toenemen.

De consultatie over dit conceptvoorstel is op tot 17 mei 2024. De documenten zijn te vinden via deze link.

Groen licht voor RENURE!
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: EC
Publicatie: 19-04-2024