Europese Commisie doet voorstel voor bredere toelating van Renure-meststoffen

De Europese Commissie heeft het voorstel gepubliceerd waarmee producten verkregen uit de verwerking van dierlijke mest in de Europese Unie als vervangen product voor kunstmest kunnen worden toegelaten. Het betreft hier producten uit mestverwerking die worden aangeduid als Renure-meststoffen en waarvoor het Joint Research Centre van de Europese Commissie criteria heeft vastgesteld. Er kan tot 17 mei op het voorstel worden gereageerd.

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft vastgesteld dat onder bepaalde voorwaarden Renure-meststoffen dezelfde werking en risico's op uitspoeling kennen als stikstof uit kunstmest. Daarom zal er minder risico op uitspoeling van nitraat naar het oppervlaktewater en grondwater zijn dan bij het gebruik van drijfmest. Daarom moet het onder voorwaarden mogelijk zijn om Renure-meststoffen toe te passen boven de Europese norm die geldt voor drijfmest


De lidstaten moeten eisen stellen aan installaties die Renure-meststoffen produceren om een consistent nutriëntengehalte te garanderen in overeenstemming met de vastgelegde criteria in de Europese richtlijn voor meststoffen. Ook moeten ze nauwlettend toezicht houden op het effect van de toelating van het gebruik van deze meststoffen boven 170 kilo stikstof per hectare. Om negatieve effecten op het milieu te voorkomen, moeten er ook eisen worden gesteld aan de manier waarop de meststoffen worden uitgereden.


De Europese Commissie wil het gebruik van maximaal 100 kilo stikstof uit Renure-meststoffen toestaan bovenop de standaardnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. De toelating geldt alleen voor mestverwerkingsproducten van consistente kwaliteit met minimaal 90% minerale stikstof binnen totale hoeveelheid aanwezig stikstof. De meststof moet ook minimaal 3% stikstof in de droge stof kennen.


Renure-meststoffen kunnen zijn verkregen via strippen en wassen van ammoniak om ammoniumzouten te produceren, toepassing van omgekeerde osmose om mineralenconcentraten te produceren, en stikstofrijke fosfaatzouten die uit dierlijke mest zijn gewonnen. Er worden grenzen gesteld aan gehaltes van koper, zink en micro-organismen. De meststof mag maximaal 300 milligram koper en 800 milligram zink per kilogram droge stof bevatten. 


Meer informatie is te vinden in het document Commission directive amending Council Directive 91/676/EEC as regards the use of certain fertilising materials from livestock manure.

Bron: Europese Commissie, 19/04/2024
Publicatie: 19-04-2024