Grondstoffenwijzer diervoeders

Nevedi, de branchevereniging van de diervoederindustrie, heeft de derde editie van hun Grondstoffenwijzer uitgebracht. Deze editie is de opvolger van de editie 2016, met de meest recente data en nieuwe inzichten op het gebied van grondstoffen. Welke grondstoffen zijn gezonde en duurzame voedingsbronnen voor onze varkens, koeien en kippen? Waar komen die grondstoffen vandaan, en om welke hoeveelheden gaat het?

De Grondstoffenwijzer geeft een totaaloverzicht van de grondstoffen die de Nederlandse diervoederindustrie gebruikt voor gezonde, duurzame en veilige diervoeders en hoe de sector daarmee bijdraagt aan een circulaire voedselproductie.

Circulariteit is een belangrijk thema, net als de kwaliteit en veiligheid van de grondstoffen.
Vanzelfsprekend is ook de nutritionele waarde belangrijk om te voorzien in de energie-, eiwiten structuurbehoefte van de dieren. Deze uitgangspunten zijn leidend in het verbeteren en (her)beoordelen van ‘oude’ en nieuwe bronnen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het verenigingsbureau van Nevedi via info@nevedi.nl of 085-7731977.

Grondstoffenwijzer diervoeders
Bron: Nevedi
Publicatie: 24-05-2019