Waarde inhoud van Mest

Het doel van deze studie was te inventariseren welke waardevolle stoffen uit mest gewonnen kunnen worden en wat de potentie is in technologie en markt om deze te verwaarden.

De inhoud van mest kan onderverdeeld worden in de volgende hoofdcategorieën:

  • Organische stof
  • Mineralen
  • Zware metalen
  • Aminozuren
  • Vluchtige vetzuren
  • Antibiotica
  • Hormonen

Via literatuuronderzoek is de samenstelling van elke categorie uiteen gesplitst in de verschillende stoffen met daarbij het gemiddelde gehalte van de betreffende stof in mest. Voor elke stof is de range in marktprijs nagegaan en aan de hand van het gehalte en marktprijs is de intrinsieke waarde van elke stof in de mest bepaald.

Per hoofdcategorie van stoffen valt aan de hand van de waarde van de componenten te voorspellen of het mogelijk is om een sluitende business case te maken. Voor melkveemest en vleesvarkensmest zijn de potentiele verkoopopbrengsten berekend op basis van een winrendement van 80% en, een verkoopprijs van 80% van de marktwaarde. Stoffen die in te kleine hoeveelheden in de mest zaten zijn niet meegenomen, wat geïmplementeerd is als dat alleen die stoffen worden gewonnen die de hoogste verkoopwaarde hebben en die tezamen de grens van 80% van de verkoopwaarde passeren. In tabellen 1 en 2 zijn de potentiele verkoopopbrengsten van melkveemest en vleesvarkensmest weergegeven.

Waarde inhoud van Mest
Bron: ACRRES – Wageningen UR
Publicatie: 01-09-2015

Bijlages downloaden

Waarde inhoud van mest 2015.pdf