Europese Commissie zet stapje in mogelijke toelating van Renure-meststoffen

Deze week presenteerde de Europese Commissie het werkplan voor 2024. In de bijlagen daarvan wordt vermeld dat er gekeken gaat worden naar de Nitraatrichtlijn en de toelating en toepasbaarheid van verwerkte mest binnen deze richtlijn. LTO is blij dat het gebruik van deze Renure-meststoffen  op de agenda van de Europese Commissie staat in 2024.

Al sinds 2008 zet LTO zich in om verschillende soorten kunstmestvervangers uit dierlijke mest toegelaten te krijgen binnen de Europese Nitraatrichtlijn. In de loop der tijd is het draagvlak voor dit idee toegenomen. Eerder dit jaar beloofde de Europese Commissie, op aandringen van het Europees Parlement, te komen met een geïntegreerd nutriëntenmanagement actieplan. Dat document is er nog niet. 


De inhoudelijke onderbouwing voor het toestaan van verwerkte mest ligt er en wacht nu op formele goedkeuring door de Europese Commissie. Het mogen toepassen van kunstmestvervangers uit dierlijke mest vraagt om een nationale derogatie of aanpassing van de Nitraatrichtlijn. LTO is daarom blij dat de Europese Commissie de Nitraatrichtlijn gaat evalueren en bekijkt of de toepassing van Renure-meststoffen kan leiden tot lasten- en kostenverlaging.

Bron: LTO Nederland, 20/10/2023
Publicatie: 20-10-2023