KNAP (PPS Kringloopsluiting van Nutriënten uit Afvalwater en Proceswater)

Onderzoeksproject van 47 publieke en private organisaties om verliezen uit afvalwater en proceswater te verlagen en deze beter te hergebruiken.

Het doel is om terugwinning en hergebruik van nutriënten uit afvalwater richting landbouw (of daarbuiten) naar een hoger niveau te tillen, door middel van vier samenhangende werkpakketten:

 1. De ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor gerecyclede meststoffen uit communaal en industrieel afvalwater, inclusief systeem- en scenarioanalyse voor macronutriënten;
 2. Realisatie van cases rondom communaal afvalwater waarin de verwaarding van nutriëntrijke producten (centraal en decentraal herwonnen) gecombineerd wordt met de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem;
 3. Realisatie van cases rondom industrieel afvalwater (proceswater) waarin de verwaarding van nutriëntrijke producten afkomstig van de agri-food industrie en MKB bedrijven gecombineerd wordt met de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem;
 4. Projectmanagement, stakeholderoverleg en disseminatie rondom het kwaliteitssysteem en de cases, waarbij relevante bedrijven, overheden (nationaal, provinciaal, gemeentelijk, waterschappen) en
  andere partijen worden betrokken bij de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en realisatie van de cases.

Het resultaat van dit project bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uitgewerkt kwaliteitssysteem voor gerecyclede producten en meststoffen uit communaal en industrieel afvalwater, met specifiek aandacht voor uitdagingen in wet- en regelgeving [WP 1];
 • Actueel inzicht in de grootste lekkages van macronutriënten uit het Nederlandse nutriëntensysteem [WP1];
 • Verscheidenheid aan cases waarin op centrale en decentrale wijze nutriënten uit communaal en industrieel afvalwater worden teruggewonnen en hergebruikt, in interactie met de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem [WP2, WP3];
 • Detailinformatie over de landbouwkundige waarde, kwaliteit en veiligheid van de afzonderlijke gerecyclede meststoffen [WP1, WP2, WP3];
 • Draagvlak van relevante partijen voor het kwaliteitssysteem en de realisatie van cases gedurende en na afloop van het project met betrekking tot overheden, bedrijven en kennisinstellingen [WP4];
 • Opsomming van bestaande barrières in wet- en regelgeving die een belemmering vormen voor het optimaal verwaarden van nutriëntrijke reststromen [WP1, WP2, WP3, WP4].

Uitvoerders: Wageningen Environmental Research (WEnR), KWR Water Research Institute (KWR), LeAF B.V.
Looptijd: 2023-2026

Partners:

 • (Afval)watersector: AquaMinerals, Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), HVC, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap De Dommel, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschapsbedrijf Limburg;
 • Landbouw en glastuinbouw: LTO Noord, LTO Noord Flevoland, Flevolands Agrarisch Collectief, Glastuinbouw Nederland, Stichting Kennis In Je Kas, SIGN (Foundation for Innovation in Horticulture);
 • Agri-food industrie: Cosun, Lamb Weston/Meijer, Avebe, Peka Kroef, Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI), Heineken, FrieslandCampina;
 • Meststoffen industrie: Van der Knaap, ICL Fertilizers, Stelt
 • Agronomisch advies: Agrifirm;
 • Technologie-leveranciers: Pure Water Group, SusPhos, Circ, Desah, Colsen, DIXI Sanitary Services, Laufen Bathrooms;
 • Laboratoria: Eurofins Agro;
 • Kennisinstellingen en -organisaties: Wageningen University & Research, LeAF, KWR Water Research Institute (KWR), Boerderij van de Toekomst, Nationale Proeftuin Precisielandbouw, Witteveen+Bos, Aeres Hogeschool Dronten, Hogeschool Van Hall Larenstein, ISPT Facinating Programma;
 • Netwerkorganisaties: Nutrient Platform, Water Stewardship Academy / Nederlands Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water, Waterlab Flevoland, Platform Circulair Flevoland;
 • Provincies: Flevoland, Friesland;
 • Gemeentes: Almere;
 • Burgercollectieven (decentrale sanitatie): woonwijk Noorderhoek (Sneek), woonproject Arneco (Arnhem)
 • Natuurorganisaties: Noardlike Fryske Wâlden.

Website Wageningen Research: deze link

KNAP (PPS Kringloopsluiting van Nutriënten uit Afvalwater en Proceswater)
Bron: Wageningen UR
Publicatie: 12-05-2023