Fotokaarten 'Grasland bemesten doe je zo!'

In de praktijk zijn er grote verschillen in de kwaliteit van mestaanwending op grasland. Met een juiste mestaanwending wordt zowel de grasopbrengst verbeterd als de ammoniakverliezen verminderd. Het project Bemest op z'n Best heeft twee fotokaarten ontwikkeld met praktijktips.
Deze fotokaarten met voorbeelden laten in één oogopslag zien hoe het wél en juist níet moet. Op de achterzijde vind je handige tips voor een optimale bemesting. Er zijn twee kaarten gemaakt: eentje voor zandgronden en eentje voor klei- en veengronden.

Bemest op z'n Best is een meerjarig project dat als doel heeft om de ammoniakemissie tijdens aanwenden van mest te halveren. Dit doet men door innovaties te ondersteunen en door de beste praktijken te stimuleren.