Overzicht Europese innovatieprojecten gericht op kringlopen

De Europese Commissie hecht veel waarde aan de overgang naar een circulaire economie, omwille van redenen van duurzaamheid en van minder geopolitieke afhankelijkheid van derde landen. Ze heeft hier een groot budget voor vrijgemaakt. Hieronder geven we een overzicht weer van acht door de EU gefinancierde innovatieprojecten die momenteel lopen en die gericht zijn op het sluiten van kringlopen.

Circular Agronomics (Horizon 2020). Dit project richt zich op de ontwikkeling van veelbelovende technieken om nutriënten terug te winnen. Zowel uit mest als uit andere bronnen. Nederlandse partner: Wageningen Universiteit.

 

Nutri2Cycle (Horizon 2020) beoogt een integrale afweging te maken tussen N, P en C in kringlopen en in milieueffecten. Het gaat om zowel onderzoek als uitwerken op praktijklocaties, o.a. op Nederlandse landbouwbedrijven. Nederlandse partners: Wageningen UR en ZLTO.

 

Nutriman (Horizon 2020) heeft als doel om nieuwe technieken en producten die bijna praktijkrijp (TRL>7) zijn te inventariseren, beoordelen en de kennis hierover te verspreiden. Richt zich vrij sterk op mestverwerking op boerderijschaal. Project is onlangs gestart en loopt tweeënhalf jaar. Nederlandse partners: ZLTO en EFFoST

 

Phos4You  Dit project richt zich op andere stromen dan mest (afvalwater). Nederlandse partner: HVC-groep.

 

ReNu2Farm (interreg). Doel is de uitwisseling van overschotsgebieden (Nederland, Vlaanderen, Bretagne, Ierland worden concreet genoemd) en tekortgebieden (Noord-Frankrijk, Wallonië, Oost-Engeland en Ierland worden genoemd) te verbeteren. O.a. marktstudie en regelgeving zijn thema’s. Men is betrokken bij o.a. de EU-meststoffenregeling, Safemanure en Strubias. Nederlandse partner: NMI.

 

Systemic (Horizon 2020) is een demonstratieproject waar men op grote, praktijkschaal innovaties wil tonen en verder verbeteren. Er zijn zes ‘demonstration plants’ (in Nederland Groot Zevert in Beltrum), en daarnaast een flink aantal ‘outreach plants’ en ‘associated plants’. Nederlandse partners: Goort Zevert Mestvergisting, Nijhuis Industries, Wageningen UR. Projectcoördinatie geschiedt van Wageningen UR.

 

Circular Agronomics (Horizon 2020). Dit project richt zich op het ontwikkelen van veelbelovende technieken om nutriënten terug te winnen. Zowel uit mest als uit andere bronnen. Nederlandse partner: Wageningen Universiteit.

 

ALG-AD (Interreg) is erop gericht om algen te produceren uit vergistingsinstallaties (mest, voedselafval). UK-Frankrijk-België-Duitsland, geen Nederlandse projectpartner.

Overzicht Europese innovatieprojecten gericht op kringlopen
Auteur: Jan Roefs
Bron: ESNI 2019
Publicatie: 05-04-2019