Nieuwe derogatie betekent verlies van plaatsingsruimte voor 7 miljoen kilo stikstof in 2023

In 2021 vroegen 16.528 bedrijven in Nederland een derogatievergunning aan. In totaal ging het om 753.338 hectare grasland waar extra stikstof uit dierlijke mest uitgereden kon worden. Op basis van de concept derogatiebeschikking die de Europese Commissie heeft voorgesteld en waar het Nitraatcomité op 15 september mee instemde zou bij een ongewijzigde bedrijfsvoering de totale gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke mest in 2023 met ruim 7 miljoen kilo stikstof afnemen. In 2024 gaat het om meer dan 14 miljoen kilo stikstof en in 2025 zouden melkveebedrijven met 34,6 miljoen kilo stikstof minder op het eigen bedrijf kunnen plaatsen.
Bron: Boerderij, 13/09/2022
Publicatie: 23-09-2022