Uitnodiging 2x webinar NL Next Level Mestverwaarding: Optimale ketens van stal tot land via mestverwaarding

Wageningen Livestock Research heeft voor de melkvee-, de varkens- en de kalverhouderij in kaart gebracht wat goede oplossingen zijn in de keten stalsysteem – mestverwerking – bemesting, als het gaat om de economie en om de emissies van stikstof en broeikasgassen. Op 31 mei houden we hierover twee webinars van ruim een uur. Na de presentatie van de resultaten van de modelberekeningen gaan we verder in gesprek met deskundigen van de overheid en uit het bedrijfsleven.
Programma bijeenkomst melkveehouderij:
31 mei 11.00-12.15 uur

11.00-11.30 uur: presentatie onderzoeksresultaten NL Next Level Mestverwaarding

11.30-12.00 uur: panelgesprek over de bevindingen en het gewenste vervolg met overheid en bedrijfsleven
Deelnemers:
- Jan van Bergen, senior beleidsadviseur ministerie LNV, DG Stikstof
- Jan Dirk van Mourik, coöperatie Jumpstart (FrieslandCampina)
- Nico Verdoes, onderzoeker Wageningen Livestock Research
- Jan Roefs, NCM (gespreksleider)

12.00-12.15 uur: lancering korte film / animatie: ‘Waarde en belang van innovatie in mestverwaarding voor stikstof, klimaat, kringlopen, landbouw en economie'.


Programma bijeenkomst varkens- en kalverhouderij:
31 mei 13.00-14.15 uur

13.00-13.30 uur: presentatie onderzoeksresultaten NL Next Level Mestverwaarding

13.30-14.00 uur: panelgesprek over de bevindingen en het gewenste vervolg met overheid en bedrijfsleven
Deelnemers:
- Jan van Bergen, senior beleidsadviseur ministerie LNV, DG Stikstof
- Paul Vossen, varkenshouder in Heibloem (Limburg) en producent van mineralenconcentraat en organische meststoffen
- Nico Verdoes, onderzoeker Wageningen Livestock Research
- Jan Roefs, NCM (gespreksleider)

14.00-14.15 uur: lancering korte film / animatie: ‘Waarde en belang van innovatie in mestverwaarding voor stikstof, klimaat, kringlopen, landbouw en economie'.Aanmelden
De rapporten van de onderzoeken in de varkens- en kalverhouderij (witvlees en rosékalveren) zijn inmiddels verschenen; het onderzoek over de melkveehouderij wordt binnenkort gepubliceerd.

Aanmelden kan via www.mestverwaarding.nl/bijeenkomst


Uitnodiging 2x webinar NL Next Level Mestverwaarding: Optimale ketens van stal tot land via mestverwaarding
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 23-05-2022