Online tool organische stofbalans

Sinds kort is er de online tool om de organische stofbalans van een landbouwperceel of -bedrijf te weten. Door een aantal bodemgegevens, het bouwplan en de giften van mest, compost e.d. in te voeren wordt inzichtelijk wat de afbraak en opbouw van organische stof is in de bodem, en welk deel van de fosfaatgebruiksruimte is ingevuld. De tool is gemaakt door NMI Agro in opdracht van stichting Milieukeur.
www.os-balans.nl
Online tool organische stofbalans
Auteur: Jan Roefs
Bron: NMI Agro
Publicatie: 22-04-2022