Overzicht oplossingen emissiereductie emissies melkveehouderij en varkenshouderij

Het project Integraal Aanpakken heeft een momentopname gemaakt van mogelijke maatregelen, technieken en oplossingen om te komen tot methaan- en ammoniakreductie in de melkvee- en varkenshouderij.
Aan de hand van bestaande kennis bij de projectuitvoerders en op basis van interviews met andere experts (waaronder enkele veehouders) is een overzicht gemaakt van wat er mogelijk is om deze emissies te verlagen.

In het overzicht staan niet alleen bestaande oplossingen, maar ook potentiële oplossingen die nog worden onderzocht of die nog geoptimaliseerd moeten worden. De maatregelen zijn samengevat in een beperkter aantal hoofdoplossingsrichtingen voor de melkvee- en varkenshouderij. Per oplossingsrichting is een zogenaamde SWOT-analyse gemaakt. Op die manier zijn sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de oplossingsrichtingen in beeld gebracht.

Het eindresultaat is een zo volledig mogelijk overzicht van maatregelen, oplossingen en technieken voor emissiereductie op het gebied van methaan en ammoniak. De SWOT-analyse biedt inzicht in de relevante aspecten van deze oplossingsrichtingen.

Het rapport (hier ook bijgevoegd) is opgesteld door Schuttelaar & Partners.Overzicht oplossingen emissiereductie emissies melkveehouderij en varkenshouderij
Auteur: Jan Roefs
Bron: Integraal aanpakken
Publicatie: 15-04-2022