Wiki hernieuwbare brandstoffen

Op Groen Kennisnet is een wiki over hernieuwbare brandstoffen uitgebracht.
In de wiki wordt in negen hoofdstukken uitleg gegeven over:
1. Koolstofreductie
2. Biomassa
3. Fermentatie
4. Geavanceerde vloeibare brandstoffen
5. Snelle pyrolyse
6. Logistiek
7. Autotransport
8. Scheepvaart
9. Luchtvaart

https://wiki.groenkennisnet.nl/display/BioBnl/Hernieuwbare+Brandstoffen

De wiki is gemaakt door docenten van een aantal hogescholen en van Wageningen UR.
Wiki hernieuwbare brandstoffen
Auteur: Jan Roefs
Bron: Groen Kennisnet
Publicatie: 03-03-2022