Amerikaanse studie/inventarisatie mestverwerkingstechnieken

Washington State University heeft een overzicht gemaakt van mestverwerkingstechnieken voor rundveedrijfmest. Op basis van de Newtrient-benadering en gedefinieerde uitgangspunten wordt een inschatting gemaakt van kosten en technische prestaties.

In de studie deelt men de technieken in drie groepen:
- Scheiden van de steekvaste en vloeibare fractie
- Meer geavanceerde scheidingsmethodes om nutriënten terug te winnen
- Schoon water-technologieën

De genoemde financiële kentallen worden uitgesplitst in investeringskosten, operationele kosten, opbrengsten en uitgespaarde kosten. Het artikel geeft geen inzicht in de prijzen van af te zetten producten. Men geeft aan hiervoor ‘de beste inschattingen te hebben gedaan’, het is niet duidelijk in hoeverre het te vergelijken met de Nederlandse situatie. Inzicht in reducties in volume en andere aan mestafzet gerelateerde kosten worden wel onderbouwd.

De genoemde technieken worden grotendeels ook in Nederland toegepast. Processen om organische mest verder op te waarderen worden niet meegenomen.

Newtrient is een Amerikaans bedrijf dat een systematiek heeft ontwikkeld om mestverwerkingstechnieken te beoordelen. Het is ontwikkeld voor de grootschalige melkveehouderij en leveranciers van mestverwerkingstechnologie.

 

De samenvatting is hier als pdf bijgevoegd of te vinden via deze link

Amerikaanse studie/inventarisatie mestverwerkingstechnieken
Auteur: Jan Roefs
Bron: ESPP
Publicatie: 06-03-2019

Bijlages downloaden

em112e.pdf