Schouten wil maatwerk toepassen bij mestboekhouding van bedrijven in overstromingsgebieden

Minister Schouten van LNV weet nog niet hoe zij exact om zal gaan met de mestboekhouding bij bedrijven waar bij de wateroverlast in juli de mestkelders zijn volgelopen. Ze is van plan daarbij zo veel mogelijk maatwerk toet te passen. Dat schrijft de minister in een reactie op vragen van het CDA aan de Tweede Kamer.

Bij volgelopen mestkelders is het van belang dat de afvoer verantwoord plaatsvindt op basis van de regels die gelden voor het vervoer van dierlijke mest. Op dit moment kan Schouten nog niet aangeven hoe de eindvoorraad van deze bedrijven bepaald zal worden, omdat de situatie per bedrijf kan verschillen.


De minister acht het van belang dat de getroffen veehouders alle aspecten ten aanzien van hun boekhouding goed vastleggen. Zij zal op een later moment aangeven hoe ze hier mee om zal gaan. Het plan is om daarbij zoveel mogelijk maatwerk toe te passen.

Bron: Ministerie van LNV, 12/10/2021
Publicatie: 13-10-2021