App om aanvoer nutriënten met organische mest te bepalen

Eurofins Agro introduceert de rekentool ‘Mest is waardevol’. Met deze applicatie kunnen telers en veehouders uitrekenen hoeveel nutriënten ze op hun percelen uitrijden met organische mest. De nieuwe rekentool is een uitvloeisel van de publiek private samenwerking 'Beter Bodembeheer'.

Binnenkort komt ook een handmatige invoer van geanalyseerde partijen mest beschikbaar in de app. De berekening wordt daarnaast nog uitgebreid met financiële informatie en met berekeningen over koolstofopslag en emissie van broeikasgassen. De rekentool ‘Mest is waardevol’ is gratis beschikbaar op de site van Eurofins Agro.

Bron: Eurofins Agro, 06/05/2021
Publicatie: 06-05-2021