'Stoppen import veevoergrondstoffen van buiten Europa heeft grote gevolgen'

Wageningen University & Reserach bestudeerde de effecten van het streven naar een gesloten kringloop voor stikstof in Europa, door geen diervoedergrondstoffen van buiten de Europese Unie meer aan te voeren. Doordat er dan minder veevoer beschikbaar is zal de dierlijke productie met circa 30% afnemen. Een gevolg is dat ook  minder mest beschikbaar is en daardoor zal de plantaardige productie ook met circa 10% dalen. 

Door de krimp in landbouwproductie vermindert de milieudruk, maar het heeft grote negatieve economische gevolgen, zowel voor agrarische bedrijven als voor het platteland in het algemeen.


De studie maakt ook zichtbaar hoe een verschuiving in de kringloop direct zal leiden tot heel verschillende reacties. Op die plekken in de keten waar tekorten ontstaan, ontstaat automatisch druk om tekorten weg te nemen. Dit gebeurt door verschuiving van handelsstromen, verschuiving van productie en meer gebruik van hulpstoffen. Ook kan een verschuiving in de kringloop leiden tot aanpassing in het consumptiepatroon.


Een reactie kan zijn dat er meer stikstof gebruikt gaat worden of dat er meer gewassen geteeld worden voor diervoeders en minder voor humane voeding. Er kan ook meer met synthetische aminozuren in diervoeders gewerkt gaan worden.


De vraag wat het werkelijke effect is van het instellen van de maatregel, is niet eenduidig te beantwoorden, stellen de onderzoekers. Voor hen is wel duidelijk dat het instellen van de maatregel zonder aandacht voor overige responsen, zorgt niet voor een betere sluiting van de Europese landbouw-voedsel kringlopen. Ook zal de maatregel een grote impact hebben op de vitaliteit van het landbouw en voedselsysteem binnen Europa.


Meer informatie is vinden in het rapport 'Kringloopeffecten van het stoppen van import van diervoedergrondstoffen van buiten de EU'.

Bron: Wageningen University & Research, april 2021
Publicatie: 30-04-2021