Houbensteyn wil meer mest gaan verwerken

Varkenshouderijbedrijf Houbensteyn in het Limburgse Ysselsteyn wil het mengvoederbedrijf en het hoofdkantoor aan de rand van het dorp verplaatsen naar een locatie 2 kilometer verderop, waar het bedrijf een biogasinstallatie exploiteert. De mestverwerking wil het bedrijf, dat op verschillende locaties in totaal circa 70.000 varkens houdt, ook uitbreiden. 

Houbensteyn exploiteert sinds 2006 een biogasinstallatie. Een deel van de stallen wordt verwarmd met de warmte die bij het proces vrijkomt. Het biogas wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit. Bij de vergisting van mest in de biogasinstallatie worden restproducten uit de voedselindustrie toegevoegd om de productie efficiënter te maken. 


In de nieuwe biosgasinstallatie kan het bedrijf straks 75.000 ton mest per jaar worden verwerkt. Er komt een geluidswal en veel begroeiing zodat de gebouwen minder zichtbaar zijn. "Goede mestverwerking blijft nodig en dat zal in de toekomst zelfs flink meer worden", stelt directeur Martin Houben. "We willen in Nederland minder kunstmest gebruiken en ook Duitse akkerbouwers gebruiken het digistaat graag als meststof.”

Bron: Peel en Maas, 18/04/2021
Publicatie: 30-04-2021