Lozing afvalwater met mest in sloot Someren

Waterschap De Dommel is gestuit op een lozing van afvalwater met mest in een sloot bij  Someren. Omdat de vervuiler de calamiteit niet meldde en de vervuiling flink was, wordt hiervoor een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt. Op verzoek van het waterschap is de lozing meteen beëindigd. De bermsloot is afgedamd en de veroorzaker maakte de sloot schoon.
Bron: Waterschap De Dommel, 06/04/2021
Publicatie: 06-04-2021