Koeien & Kansen

In het project 'Koeien & Kansen' zoekt een groep van zestien melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij. Het primaire doel is om op deze 16 bedrijven verwachte milieuwetgeving te implementeren. Door het toepassen hiervan brengen ze de milieukundige, technische en economische gevolgen hiervan op bedrijfsniveau in beeld. Daarnaast doen deze deelnemers ervaring op in de praktijk, die bruikbaar is voor de brede praktijk. Hierdoor kunnen maatregelen kosteneffectiever en met minder risico plaatsvinden. Bovendien leveren deze pilotbedrijven een bewijslast voor de effectiviteit van de wetgeving.
Het onderzoek binnen K&K is systeemonderzoek op bedrijfsniveau. Ondernemer en onderzoeker operen als gelijkwaardige partners met elk hun eigen expertise. Hierbij wordt prototypering toegepast. Dit houdt in dat ze vanuit bestaande kennis en concrete doelen een bedrijfssysteem in de praktijk toepassen. Dit wordt vervolgens intensief onderzocht en op basis van resultaten continu bijgesteld. Dit proces levert bovenal kennis op voor gebruik in de brede praktijk.

Website koeien en kansen: https://www.koeienenkansen.nl
Koeien & Kansen
Publicatie: 09-10-2020

Bijlages downloaden

ASG_WLR_KoeienKansen 2020_v01.pdf