Onderzoek LNV naar vertrouwen van boeren in kringlooplandbouw

Het ministerie heeft een onderzoek laten uitvoeren hoe boeren en tuinders kringlooplandbouw beleven. Het betreft een zogenaamde 1-meting: een herhalingsonderzoek. De 0-meting is vorig jaar verricht. Hiermee brengt men de trend dus in beeld.

De vragenlijst ging in op vragen als: zijn ondernemers er mee bezig, wat vinden ze ervan, welke voordelen en nadelen zien ze?
De belangrijkste conclusies zijn:

 1. Acht op de tien ondernemers vindt dat de manier van voedsel produceren in Nederland toekomstbestendig is. In 2019 was dit 73%.
 2. 52% ziet overwegend nadelen en 36% ziet overwegend voordelen in kringlooplandbouw.
 3. Agrarisch ondernemers zijn negatiever geworden over kringlooplandbouw: men denkt vaker dat het economisch en praktisch niet haalbaar is, en ook denkt een kleiner deel dat het de exportkansen vergroot. 51% (vorig jaar 37%) denkt dat het alleen maar geld kost.
 4. Waardering en werkplezier ziet men als de belangrijkste voordelen.
 5. Hogere kosten, minder inkomen en een slechtere concurrentiepositie worden als belangrijkste nadelen beleefd.
 6. Men heeft er weinig fiducie in dat consumenten (67%) of directe afnemers (59%) een eerlijke prijs gaan betalen.
 7. Tegelijkertijd vindt men die eerlijke prijs de belangrijkste factor die kringlooplandbouw mogelijk maakt, meer nog dan steun van de overheid.
 8. Steun van onafhankelijke adviseurs en van belangenorganisaties wordt als belangrijk ervaren.
 9. Twee derde van de ondernemers vindt dat het goed gaat met de natuur. 41% vindt het niet nodig dat er wat extra’s voor de natuur wordt gedaan. Overigens is 51% bereid er (eventueel) zelf wel wat extra’s voor te doen.
 10. Akkerbouwers en melkveehouders zijn het meest negatief over kringlooplandbouw, glastuinders, geiten- en schapenhouders het meest positief.
 11. Ouders ondernemers zijn relatief positief, jongere ondernemers kijken vooral naar de financiële voor- en nadelen.
 12. De geïnterviewde ondernemers zijn overigens wel degelijk intrinsiek gemotiveerd om over te gaan op kringlooplandbouw.
 13. Het ontbreken van heldere kaders belemmert ondernemers in hun vertrouwen in de overheid. Bovendien zou men graag zien dat de overheid beter luistert naar de expertise die in de sector aanwezig is.

Het gehele onderzoeksverslag, met een uitgebreide samenvatting is te vinden via deze link.Onderzoek LNV naar vertrouwen van boeren in kringlooplandbouw
Auteur: Jan Roefs
Bron: Ministerie LNV
Publicatie: 26-09-2020