Project Nutricycle Vlaanderen van start

Op 6 juli vond de eerste stuurgroepbijeenkomst van Nutricycle Vlaanderen plaats. Het project is gericht op het ondersteunen, verbinden en initiëren van initiatieven om de nutriëntenkringloop te sluiten. Het gaat onder meer om het terugwinnen van nutriënten uit reststromen en mest ter vervanging van kunstmest uit fossiele grondstoffen en het ontwikkelen van nuttige toepassingen buiten de landbouw.
Concreet wil men interactie tussen de verschillende stakeholders realiseren via 4 werkgroepen die elk focussen op een specifiek aspect van het transitieverhaal. Drie werkgroepen richten zich respectievelijk op het terugwinnen van nutriënten uit mest, afvalwater en restproducten uit de landbouw- en voedingsindustrie. De vierde werkgroep richt zich op de afzet en het bodemgebruik.

Meer informatie over de missie en visie van het Nutricycle Vlaanderen en een overzicht van de 4 werkgroepen is te vinden in een factsheet van het project.
Bron: Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, 22/07/2020
Publicatie: 23-07-2020