In Vlaanderen zijn 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief

In 2019 is er in Vlaanderen 49,8 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt of geëxporteerd. Ten opzicht van 2017 is dit een stijging met 5,7 miljoen kilo. Voor 2018 zijn er geen vergelijkbare cijfers. Momenteel zijn er in Vlaanderen 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief. De meldt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM op basis van een enquête onder mestverwerkende bedrijven.
In 2019 werd 21,2 miljoen kilo stikstof uit varkensmest verwerkt of geëxporteerd en 22,2 miljoen kilo uit pluimveemest. De export van onbewerkte mest nam af en de verwerking nam toe. De verwerking en export van runder -en kalfsmest steeg met 6,6% ten opzichte van 2017, terwijl ook de import van rundermest is gestegen van 42.389 ton naar 129.606 ton. De verwerking van dikke fractie van rundermest is gedaald met 59%. De export van ruwe rundermest naar Nederland steeg met 6,2%. Ook de verwerking van dunne fractie van rundermest is gestegen. Daarnaast was er een daling in de verwerking van digestaat.

In Vlaanderen is de biologische mestverwerking waarin stikstof wordt verwijderd uit de dunne fractie van varkensmest, rundermest of digestaat nog steeds de meest toegepaste techniek. Van 136 installaties gebruiken er 113 deze verwerkingstechniek. In 2018 en 2019 zijn er nog 6 nieuwe biologische mestverwerkingsinstallaties bijgekomen. De tweede meest toegepaste techniek in Vlaanderen is het biothermisch drogen. Hiervan zijn 17 installaties operationeel, waarvan 3 installaties ook het eindproduct drogen en korrelen. De afgelopen 2 jaar is er 1 biothermische drooginstallatie bijgekomen in Vlaanderen. Tevens werden er 2 totaalverwerkers in gebruik genomen.

In 2019 werd 18,4 miljoen kilo stikstof en 15,0 miljoen kilo fosfaat verwerkt via de biothermische droging van mest, al dan niet gecombineerd met drogen en korrelen. Via de biologische verwerking van de dunne fractie van varkensmest, rundveemest of digestaat is 12,9 miljoen kilo stikstof verwerkt, al dan niet met een nabehandeling in constructed wetlands of omgekeerde osmose.

Meer informatie is te vinden in de publicatie VCM-enquête Operationele stand van zaken mestverwerking in Vlaanderen 2019.
Bron: VCM, 08/07/2020
Publicatie: 08-07-2020