Spuiwater heeft om diverse redenen waarde voor fruittelers

Fruittelers kunnen spuiwater goed gebruiken als hulpstof bij de bestrijding van onkruiden, als meststof en ook na de oogst voor de stimulering van de bladval en de snellere bladvertering. Het heeft ook geen nadelig effect op natuurlijke bestrijders van perebladvlooien. Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten van een innovatieproject op Utrechtse fruitteeltbedrijven.
Spuiwater is de restvloeistof uit chemische luchtwassers van varkensbedrijven. Vanaf 2018 wordt in Utrecht de meerwaarde van de toepassingen met spuiwater in de fruitteelt via praktijkonderzoek getoetst en cijfermatig onderbouwd. Het project loopt nog tot en met 2021. Wageningen University & Research en Delphy begeleiden de praktijkproeven. Projecten LTO Noord is verantwoordelijk voor de projectleiding.

Onkruidbestrijding
Bij de onkruidbestrijding in de fruitteelt wordt spuiwater gebruikt als drager om de werking van herbiciden te versterken. Het werd toegepast in combinatie met Agil 100EC en Roundup. Agil 100EC heeft nog geen toelating in de fruitteelt. Met behulp van spuiwater kan de dosering van de herbiciden met 25% worden verlaagd.

Bemesting
In een bemestingsproef worden de toepassingen van spuiwater in combinatie met KAS en met rundveedrijfmest met elkaar vergeleken. Spuiwater wordt in de betreffende objecten drie keer toegepast tussen eind mei en eind juni, in doseringen van steeds 500 liter per hectare. Via het spuiwater wordt in totaal ongeveer 60 kilo zuivere stikstof gegeven. De hoeveelheid is afhankelijk van het gehalte aan ammoniumsulfaat in de restvloeistof. Uit analyseresultaten van grondmonsters. blijkt dat met drijfmest en spuiwater goed mogelijk is om peren te telen zonder gebruik van kunstmest.

Bladvertering in het najaar
Fruittelers passen spuiwater ook toe om de bladval en de bladvertering in het najaar te bevorderen. Een vlotte bladval zorgt ervoor dat bomen eerder in winterrust gaan en dat de ziektedruk van schimmels als schurft en zwartvruchtrot lager is. Ook kan een bedrijf eerder starten met de wintersnoei. In een proef van Wageningen University & Research bleek dat zowel voor appel als peer geldt dat twee keer 600 liter spuiwater per hectare toepassen de meeste zekerheid geeft voor een goed effect. De ideale temperatuur is daarbij overdag circa 10 graden Celsius en 's nachts niet kouder dan 6 of 7 graden. Formeel is spuiwater een meststof en daarmee is de toepassing volgens de mestwetgeving na 15 september niet meer toegestaan. De sector zal voor de behandeling van fruitbomen met spuiwater een specifieke toelating moeten zien te verkrijgen.

Geen effect op natuurlijke bestrijders
In het project is ook gekeken naar het effect van de toepassing van spuiwater op de populaties van oorwormen in de boomgaarden. Deze nuttige roofvijanden spelen met name in peren een belangrijke rol bij de beheersing van perebladvlooien. De conclusie is dat ook bij directe blootstelling spuiwater nauwelijks invloed heeft op het uitkomen van de eitjes of extra sterfte veroorzaakt bij nimfen en volwassen oorwormen.
Bron: Nieuwe Oogst, 27/06/2020
Publicatie: 29-06-2020