Veel vraag naar systemen voor extra mestopslag

Leveranciers van mestopslagsystemen merken dat veel boeren verlegen zitten om extra opslag. Zij ontvingen beging dit jaar veel extra vragen van veehouderijbedrijven. Door veranderde wet- en regelgeving en de droogte neemt ook de interesse in opslagcapaciteit voor water toe.
PAS Mestopslagsystemen in Drachten heeft in januari en februari veel extra aanvragen gehad voor tijdelijke en flexibele mestopslag. Het bedrijf levert met de Flexitank een oprolbare zak met een capaciteit van 200 kuub. Deze kost circa 8.000 euro. Een golfplaten silo van 1.000 kuub vraagt een investering van circa 30.000 euro. Een betonsilo van 1.000 kuub kost omstreeks 50.000 euro. Naarmate de silo groter is, daalt de prijs per kuub.

Ook de firma Albers Alligator in Wageningen heeft afgelopen winter meerdere veehouders aan extra mestopslag geholpen. Het bedrijf levert met de Winbag een systeem dat zonder vergunning kan worden neergelegd. Dit type mestzak heeft een maximale opslagcapaciteit van 350 kuub. De Winbag biedt tijdelijk extra opslag en kan na gebruik snel weer worden opgerold. Een Winbag met een capaciteit van 350 kuub kost circa 13.000 euro. Albers Alligator verkoopt ook ruimere mestzakken en mestbassins voor een meer structurele oplossing. De Bagtank van 1.000 kuub kost 34.500 euro en het bedrijf levert ook een mestzak van 7.000 kuub voor circa 100.000 euro.

Beutech Agro in Steenwijk ziet ook een toenemende vraag naar opslagsystemen voor water bij veehouders. Dat komt zeker niet alleen door de droogte, maar vooral ook door veranderde wet- en regelgeving. Bij sleepvoetbemesting op klei- en veengrond moet de mest tenminste voor een derde deel worden verdund, voor een lagere ammoniakemissie. Bij een veehouderijbedrijf in Drenthe gaat Beutech Agro een bassin van 5.000 kuub aanleggen voor de opslag van hemelwater. Vanuit dit bassin kan eventueel ook worden beregend.

Jannes Oostra, eigenaar van de gelijknamige handelsonderneming in Dieverbrug, verwacht dat meer boeren in de toekomst voor een wateropslag kiezen om gemakkelijk mest te kunnen verdunnen. Een bassin is voordeliger dan een stalen of betonnen silo, onderhoudsarm en hoeft gevuld met water niet te worden afgedekt. Inclusief afdekking kost een bassin van 2.500 kuub circa 25.000 euro.
Bron: Boerderij, 26/06/2020
Publicatie: 29-06-2020