Fertimanure project van start met steun vanuit Europees Horizon 2020-programma

Fertimanure is een 2-jarig internationaal project gericht op de ontwikkeling van nieuwe systemen om minerale nutriënten uit dierlijke mest te winnen. Er werken 20 partijen uit 7 landen in de Europese Unie en uit Argentinië in samen. Het project wordt ondersteund via een bijdrage van 7,78 miljoen euro vanuit het programma Horizon 2020 van de Europese Unie. In totaal is het budget van het project 8,42 miljoen euro.
Binnen het project worden 5 pilots opgezet in Spanje, België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Vanuit Nederland zijn Prinsen Melkveebedrijf uit Haarlo, Dorset uit Aalten en Wageningen University & Research betrokken. Vanuit België wordt deelgenomen door de Universiteit Gent en de Waalse clusterorganisatie Green Win.
Bron: Fertimanure, 02/06/2020
Publicatie: 04-06-2020