Fertimanure

Het verkrijgen van betrouwbare en veilige meststoffen voor de Europese markt.
Naam project: Fertimanure
Korte beschrijving: Het project richt zich op hoe het agronomisch gebruik van gerecyclede voedingsstoffen uit dierlijke mest kan worden verbeterd, om de voedingsstoffenstromen tussen plantaardige en dierlijke productie weer met elkaar te verbinden. Uiteindelijk streeft Fertimanure naar een innovatief model van eem circulaire economie, om de plattelandsontwikkeling in de landbouwsector te bevorderen. Dit door echte synergieën en banden binnen de landbouw en andere industriële activiteiten tot stand te brengen.
Doorlooptijd: 2020 - 2023
Budget € 8,42 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: Europees project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Fertimanure.
Fertimanure
Publicatie: 20-04-2020