Strocon participeert in Interregproject Nitroman

Binnen het Interregproject Nitroman worden Vlaamse en Nederlandse boeren uit de grensregio ondersteund bij het beheer van hun meststoffen. De Europese Unie ondersteunt het project met een bijdrage van 700.000 euro. Binnen het project werkt het Vlaamse onderzoeksinstituut Inagro onder anderen samen met de bedrijven Detricon uit Gent en Strocon uit Aalten. Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking VCM is verantwoordelijk voor de communicatie van het Nitroman-project, waarbij de activiteiten in Nederland door NCM worden verzorgd.

“We onderzoeken onder andere stripping-scrubbing”, vertelt projectverantwoordelijke Inès Verleden van Inagro. Bij stripping-scrubbing halen we ammoniak uit mest door er lucht of stoom doorheen te sturen. Daardoor ontstaat er gas. Dat gas wordt dan in contact gebracht met zwavelzuur, waardoor er ammoniumsulfaat ontstaat. Naar onze verwachting voldoet dit product aan de definitie van RENURE (‘kunstmestvervanger’).

“We leggen demovelden aan en organiseren proefveldbezoeken en studiedagen. Hiermee willen we boeren kennis laten maken met nieuwe bemestingsproducten en hen vertrouwd te maken met de werking ervan. We willen hen overtuigen dat kunstmest kan worden vervangen”, aldus projectverantwoordelijke Inès Verleden.

Strocon participeert in Interregproject Nitroman
Bron: Focus-WTV, 02/06/2020
Publicatie: 16-06-2020