Veroordeling voor subsidiefraude met mestverwerkingmachines in Reusel

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 56-jarige man uit Reusel veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Hij sjoemelde met subsidie voor machines om mest te verwerken. Zijn 2 bedrijven krijgen ieder een geldboete van 7.500 euro. Een 39-jarige man uit Vredepeel krijgt een taakstraf van 90 uur voor betrokkenheid bij de fraude en zijn bedrijf moet een geldboete betalen van 7.500 euro.
De man uit Reusel vroeg in 2014 subsidies aan voor 2 machines waarmee hij varkensmest beter kon verwerken. Bij een controle een jaar later bleek er één machine te zijn geleverd, maar dit was een andere machine dan waarvoor hij subsidie had aangevraagd. De geleverde machine was niet subsidiabel en bovendien was de machine geplaatst bij een ander bedrijf van de verdachte, niet de bedrijven waarvoor subsidies waren aangevraagd.

Met de subsidieaanvragen was per machine een bedrag van ruim 68.000 euro gemoeid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland constateerde de onjuistheden in de aanvragen en heeft de subsidies niet uitgekeerd. De man uit Vredepeel bouwde de enige geleverde machine en stuurde facturen voor de 2 machines die nooit geleverd zijn. Die facturen waren nodig om de valse subsidieaanvragen te kunnen doen. Hij en zijn bedrijf zijn eveneens schuldig aan fraude. De rechtbank spreekt een man uit Reusel, die via zijn adviesbureau betrokken zou zijn geweest bij de subsidieaanvragen, vrij. Er is onvoldoende bewijs dat hij iets met de fraude te maken heeft gehad.

Bij het bepalen van de straffen weegt de rechtbank mee dat de verdachten de integriteit van het financiële en economische verkeer ernstig hebben geschaad. Ze hebben stukken vervalst waarvan gesteld moet kunnen worden dat zij juist zijn voor de juiste besteding van belastinggeld. Daar komt bij dat, als de gevraagde subsidies wel waren uitgekeerd, de verdachte via zijn bedrijf een oneerlijke concurrentiepositie zou hebben verworven ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde branche. Al met al vindt de rechtbank taakstraffen, een voorwaardelijke celstraf en geldboetes op z’n plaats.

De volledige uitspraak in de zaak tegen de varkenshouder en de uitspraak in de zaak tegen de machinebouwer zijn te vinden op website van de rechtbank Oost-Brabant
Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 02/06/2020
Publicatie: 03-06-2020