Platform Kringlooplandbouw

Het platform van LNV om kringlooplandbouw in de praktijk te brengen, onder de slogan 'Nederland als koploper in kringlooplandbouw'
Naam project: Platform Kringlooplandbouw
Korte beschrijving: het platform kringlooplandbouw is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het doel van dit platform is om te laten zien hoe boeren, tuinders en vissers in Nederland aan de slag zijn met kringlooplandbouw. Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. De visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ vormt de stip op de horizon voor een meer duurzame toekomst van landbouw, natuur en visserij. Dit draagt bij aan: een sterkere positie van de boer, meer waardering voor voedsel, meer samenwerking tussen natuur en landbouw, een meer duurzame veehouderij en nieuwe afspraken voor een internationale aanpak van kringlooplandbouw.
Doorlooptijd: 2019 - 2030
Budget: € 135 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Platform Kringlooplandbouw.
Platform Kringlooplandbouw
Publicatie: 26-05-2020