Digesmart

De volledige valorisatie van landbouwresten door middel van de recyclage van digestaat tot groene meststoffen
Naam project: Digesmart
Korte beschrijving: in dit project zijn betrokkenen samengebracht voor de installatie van een nieuw proces om de vergistingsstromen te minimaliseren en de mineralen (onder andere stikstof, fosfor en kalium) economisch te valoriseren. Door gebruik te maken van digestaat in plaats van kunstmest is het mogelijk om energie te besparen, het verbruik van fossiele brandstoffen te beperken en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 
Doorlooptijd: 2013 - 2016
Budget: € 1.08 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: Europees project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Digesmart.
Digesmart
Publicatie: 26-05-2020