AF-CIR Circulair

Het sluiten van kringlopen, het beperken van verliezen, het tot waarde brengen van zij- en reststromen uit de agrifoodsector
Naam project: AF-CIR Circulair
Korte beschrijving: Centraal in het kernthema Circulair staat het sluiten van kringlopen, het beperken van verliezen, het tot waarde brengen van zij- en reststromen uit de agrifoodsector. Daarbij wordt de gehele keten betrokken, van primaire productie, verwerking tot eindproducten. De lopende activiteiten bestaan uit 16 PPS-projecten en programma’s ondergebracht in de roadmap Biobased Economy, bijvoorbeeld NL Next Level-initiatief en NWO-programma met Carbohydrate Competence Centre (CCC). Deze roadmap is onderdeel van de kennis- en innovatieagenda van het TKI-BBE (BioBased Economy), een crossover tussen de topsectoren Agri & Food, Chemie en Energie.
Doorlooptijd: onbekend
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van AF-CIR Circulair.
AF-CIR Circulair
Publicatie: 26-05-2020