PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw

Verduurzaming van de productie van gras en voedergewassen
Naam project: PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw
Korte beschrijving: de PPS is is een vervolg op de PPS “Ruwvoerproductie & Bodemmanagement” (2015-2019). Deze PPS draagt bij aan het realiseren van ambities die zijn geformuleerd in onder meer de LNV visie op kringlooplandbouw, het Klimaatakkoord, en het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Zorg voor de bodem staat centraal, gericht op het sluiten van kringlopen; klimaatvriendelijke en –bestendige gewasproductie, biodiversiteit en agro-ecologie en optimalisering van gewasopbrengst en –management.
Doorlooptijd: 2020 - 2023
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw.
PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw
Publicatie: 26-05-2020