PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat

Nieuwe aanknopingspunten voor een biobased opwaardering van mest/digestaat stromen en het verbeteren van het rendement van vergisting
Naam project: PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat
Korte beschrijving: de veehouderijsector krijgt inzicht in de mogelijkheden van biobased verwaarden en beter afzetten van hun belangrijkste reststromen. Voor de betrokken MKB bedrijven levert dit onderzoek onder andere proof of principle voor hun technologie en input in hun business cases. De gecombineerde effecten van de technologieën levert nieuwe kennis, methodes en onderzoeksrichtingen voor de wetenschap. In maatschappelijke context draagt het ook op andere manieren gebruiken en opwaarderen van mest en digestaten bij aan de transitie naar een circulaire bio-economie met een efficiënte en duurzame agrifoodsector.
Doorlooptijd: 2018 - 2022
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van ACRRES.
PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat
Publicatie: 26-05-2020