Data als fundament voor kringlooplandbouw

Het vergaren en beschikbaar stellen van data als fundament voor een beter klimaat én een gelijkwaardiger verdienmodel
Naam project: Data als fundament voor kringlooplandbouw 
Korte beschrijving: Kringlooplandbouw wordt in de praktijk pas echt een succes als de hele productieketen daaraan meewerkt: van boer tot inkoper tot retailer tot consument. Met data en technologie valt er voor iedereen wat te winnen. Het delen van data biedt bedrijven kansen. TNO helpt partners in uiteenlopende sectoren op een efficiënte en veilige manier gebruik maken van elkaars data. Hiermee kunnen processen en producten in de voedingsmiddelenindustrie transparant gemaakt worden. Hoe gedetailleerder de data, hoe gerichter we planten kunnen verzorgen, hoe beter we dierenwelzijn kunnen waarborgen en hoe beter we uitstoot en verspilling tegen kunnen gaan. Maar we leren zo ook hoe we efficiënter kunnen werken en waar we geld kunnen besparen en mogelijkheden hebben om extra geld te verdienen. Zo kan de Agrosector blijven voldoen aan de strenger wordende eisen, zonder dat een gezonde bedrijfsvoering in het gedrang komt.
Doorlooptijd: onbekend
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van TNO
Data als fundament voor kringlooplandbouw
Publicatie: 26-05-2020