Transitieagenda Biomassa en voedsel

Een vergaande sluiting van nutriƫnten-kringlopen
Naam project: Transitieagenda Biomassa en voedsel
Korte beschrijving: De behoefte aan biomassa zal de komende decennia sterk toenemen, zowel in Nederland als wereldwijd. Inzet van biomassa voor de productie van chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen en energie draagt namelijk ook in grote mate bij aan het realiseren van de doelen in het klimaatbeleid. Een van de ambities uit de agenda is dat in 2050 nutriënten-kringlopen gesloten zijn en de Nederlandse bodems optimale organische stofgehalten hebben, zodat eco-systeemdiensten maximaal worden benut. Het uitgangspunt daarbij is: maak de kringloop zo klein als mogelijk, en zo groot als nodig. 
Doorlooptijd: 2018 - 2021
Budget: publiek € 125,4 miljoen en privaat € 569,1 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van de Transitieagenda Biomassa en voedsel.
Transitieagenda Biomassa en voedsel
Publicatie: 26-05-2020