Ook bij zodebemesten kan verdunnen van mest mogelijk zorgen voor lagere ammoniakemissie

Wageningen Universiteit doet een tweejarige proef met verdunde mest in zodebemesters op zandgronden. De onderzoekers verwachten dat het net als bij inzet van sleepslangen zal zorgen voor een verlaging van de ammoniakemissie, al plaatsen ze ook direct enkele kanttekeningen.
Vooral bij droge omstandigheden en warm weer zal extra water toevoegen aan de mest positief werken. Bij een verdunning van 1:2 zal 1,5 keer het aantal m3 moeten worden uitgereden om eenzelfde hoeveelheid stikstof uit mest aan te wenden. Bij bemesten met een tank neemt de intensiteit van berijden van het grasland daardoor toe en ook de kosten. Bij aanvoer van mest met sleepslang speelt dit veel minder.

Daarnaast moet de verdunde mest wel in de sleufjes passen, anders neemt de emissie juist toe. In de praktijk zijn wel voorbeelden dat bij zodebemesten niet alle mest netjes in de sleufjes wordt geplaatst, bijvoorbeeld op de kopakker. Onder die omstandigheden lijkt het werk effectief meer op een sleepvoetmachine en zal de meerwaarde van water toevoegen groter zijn dan bij keurig werk.
Bron: Melkvee, 21/05/2020
Publicatie: 22-05-2020