Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel - meststoffen en nutriënten

Het produceren van groene kunstmest via bioraffinage en andere verwerkingstechnieken
Naam project: Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel
Korte beschrijving: In het project ‘Meerwaarde Mest en Mineralen’ is een technologie ontwikkeld waarmee via bioraffinage en andere verwerkingstechnieken groene kunstmest kan worden geproduceerd. Daarmee worden mineralen teruggewonnen en kunnen secundaire grondstoffen voor de biobased economy worden gewonnen. Het project heeft een concept opgeleverd waarmee tegelijkertijd stikstof en fosfaat teruggewonnen worden uit dierlijke mest. Inmiddels is de eerste Groene Mineralencentrale geopend waarin dit concept op industriële schaal wordt toegepast.
Doorlooptijd: 2020 - 2023
Budget: ca. € 15 miljoen per jaar (gehele agenda)
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel.
Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel - meststoffen en nutriënten
Publicatie: 19-05-2020