Proeftuin Agro-ecologie en Technologie

Faciliteert multidisciplinair onderzoek naar regeneratieve plantaardige productiesystemen die veerkracht vertonen
Naam project: Proeftuin Agroecologie en Technologie
Korte beschrijving: Op zo’n 80 hectare polderklei wordt gewerkt aan aan het stimuleren van biodiversiteit met als doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken en de uitspoeling van nutriënten substantieel te verminderen. De continuïteit van de voedselproductie en de economie zijn hierbij leidend. Ze maken gebruik van natuurinclusieve/ecologische principes, robotisering, sensortechnologie en autonome voertuigen. Deze systemen kunnen voordelen bieden voor o.a. bodemweerbaarheid, klimaatmitigatie en –adaptatie.
Doorlooptijd: onbekend
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Proeftuin Agroecologie en Technologie.
Proeftuin Agro-ecologie en Technologie
Publicatie: 19-05-2020