Praktijkcentrum voor Precisielandbouw

Adoptie en toepassing van precisielandbouw in Nederland versnellen
Naam project: Praktijkcentrum voor Precisielandbouw
Korte beschrijving: De primaire doelstelling van het Praktijkcentrum is om de adoptie en toepassing van precisielandbouw in Nederland te versnellen en daarmee op grotere schaal de voordelen van precisielandbouw te benutten. Uit onderzoek blijkt dat de adoptie van precisielandbouw (vooral de combinatie van plaatsspecifieke metingen en variabele teeltmaatregelen) vooralsnog beperkt blijft tot een klein gedeelte van de markt. Om de adoptie van precisielandbouw te versnellen is meer toegepaste kennis- en onderzoek en innovatie nodig en is er een onafhankelijk praktijkcentrum. Het doel is om met minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen.
Doorlooptijd: onbekend
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project 
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.
Praktijkcentrum voor Precisielandbouw
Publicatie: 19-05-2020