Onderzoek Veehouderij & Klimaat

Onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk
Naam project: Onderzoek Veehouderij & Klimaat
Korte beschrijving: Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Een overzicht van de 12 lopende onderzoeksprojecten:
 1. Meten van methaanemissies uit melkvee- en geitenstallen
 2. Meten van methaanemissies uit varkens- en vleeskalverenstallen
 3. Monitoren van de parameters van methaanemissie
 4. Methaanoxidatie bij externe mestopslagen met drijfmest
 5. Effect van dichte vloeren op de emissie van broeikasgassen uit een melkveestal
 6. Effect van het frequent mixen van mest op emissies
 7. Door dagontmesting en koeling methaanverliezen uit varkensstallen voorkomen
 8. Innovatieve technieken van mestverwijdering en mestbehandeling voor vleesvarkensstallen
 9. Meten van methaan op stalniveau
 10. Enterisch methaan: de variatie in emissies in de Nederlandse melkveestapel
 11. Enterisch methaan: emissievariatie rassen en beweidingssystemen
 12. Additieven als mogelijkheid om methaanemissie in runderen te verlagen
Doorlooptijd: 2019 - 2020
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Onderzoek Veehouderij & Klimaat.
Onderzoek Veehouderij & Klimaat
Publicatie: 19-05-2020