Meerwaarde mest en mineralen 1

Het zoveel mogelijk sluiten van de voer‐mest kringloop op bedrijfsniveau
Naam project: Meerwaarde mest en mineralen 1
Korte beschrijving: Deze PPS richt zich op hoofdlijn op het zoveel mogelijk sluiten van de voer‐mest kringloop op bedrijfsniveau, binnen Nederland en Noordwest Europees niveau teneinde beschikbare grondstoffen optimaal te gebruiken en verliezen te minimaliseren. Om de doelstelling te bereiken wordt ingezet op het toepassen van bioraffinage voor het valoriseren van veevoedergrondstoffen en voedergewassen gericht op een efficiënt gebruik van voedergrondstoffen en een hogere benutting van mineralen in de veehouderij.
Doorlooptijd: 2013 - 2016
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Meerwaarde mest en mineralen.
Meerwaarde mest en mineralen 1
Publicatie: 19-05-2020