Samen werken aan de nutriëntenkringloop Kromme Rijnstreek

Het gebruik van grondstoffen verminderen en de kringloop lokaal sluiten
Naam project: Samen werken aan de nutriëntenkringloop Kromme Rijnstreek
Korte beschrijving: Het regionaal voorkomend nutriëntenoverschot moet ook binnen de regio gebruikt om kunstmest te vervangen en de bodem te verbeteren. In eerste instantie wordt in de nutriëntenbehoefte van fruittelers voorzien door gebruik te maken van die overschotten bij (melk)veehouders. Later wordt dit uitgebreid naar een regionale, digitale en besloten nutriëntenmarktplaats die de behoefte van telers en veehouders in het gebied met elkaar koppelt. Andere nutriëntenleveranciers kunnen zich daarbij aansluiten, zoals drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten (bv. restmateriaal RWZI, compost, bermmaaisel).
Doorlooptijd: 2017 - 2020
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Samen werken aan de nutriëntenkringloop Kromme Rijnstreek.
Samen werken aan de nutriëntenkringloop Kromme Rijnstreek
Publicatie: 19-05-2020