Champellet

Een duurzaam bodembeheer in Nederland en uiteindelijk Europa
Naam project: Champellet
Korte beschrijving: Champost staat bekend als een goede bodemverbeteraar, de toepassing wordt echter bemoeilijkt door de bestaande mestwetgeving en de houdbaarheid van het product. Binnen dit project wordt getracht deze nadelen te tackelen met een innovatieve bewerking van het product. Een uitgevoerde haalbaarheid studie heeft aangetoond dat deze ontwikkeling commercieel zeer perspectiefvol is.
Doorlooptijd: 2018 - 2021
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Champellet.
Champellet
Publicatie: 19-05-2020