Ontwikkeling mest indampinstallatie

De ontwikkeling van indampinstallatie voor de dunne fractie mest
Naam project: Ontwikkeling mest indampinstallatie
Korte beschrijving: De mestafzetkosten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen en maken een wezenlijk onderdeel uit van de kosten in de veehouderij. Het verlagen van de kosten van mestverwerking en -afzet is een noodzakelijke voorwaarde om het verdienmodel van de veehouderij te versterken, de druk op het milieu te verlagen, meer ruimte te bieden voor investeringen in duurzaamheid en de economische gevolgen van een slechte marktsituatie voor veehouders te verlichten.
Doorlooptijd: 2017 - 2020
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Ontwikkeling mest indampinstallatie.
Ontwikkeling mest indampinstallatie
Publicatie: 19-05-2020