Feed Back Farm, proeftuin voor het lokaal verwaarden van organische reststromen

Van regionale reststromen tot regionaal voedsel
Naam project: Feed Back Farm, proeftuin voor het lokaal verwaarden van organische reststromen
Korte beschrijving: De proeftuin van FeedBackFarm doet onderzoek naar het verwaarden van organische restromen uit de grondgebonden landbouw en probeert daarmee de kringloop te sluiten in potentiële agrarische clusters. Daarbij worden de larven van black soldier flies (BSF) als ‘intermediair’ gebruikt om laagwaardige nutriënten uit de organische reststromen om te zetten in hoogwaardige eiwitten en vetten, die zullen dienen als voer voor visteelt (en in een vervolgstadium ook voor kippen en varkens). De excreties van de vissen worden op hun beurt weer gebruikt voor de bemesting van groenten die beide worden geteeld onder gecontroleerde condities (ook wel aquaponics genoemd).
Doorlooptijd: 2018 - 2021
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Feed Back Farm, proeftuin voor het lokaal verwaarden van organische reststromen.
Feed Back Farm, proeftuin voor het lokaal verwaarden van organische reststromen
Publicatie: 15-05-2020