Gras & Ko gaan mycocycling

Inzet van natuurgras als substraat voor oesterzwamteelt en verbeterd rendement van mestvergisting op een rundveebedrijf
Naam project: Gras & Ko gaan mycocycling
Korte beschrijving: In dit concept worden oesterzwammen geteelt op regionale reststromen (koffiedik uit de stad, natuur- of beheersgras van het platteland) en het uitgewerkte substraat is geschikt om te worden ingezet in een mestvergister op het bedrijf. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de optimale substraatsamenstelling en meerwaarde van voorbehandeling (onsluiting) van het gras. Een energiebalans van rundveebedrijf, mestvergister, substraatbereiding en oesterzwamteelt wordt opgesteld. Met een hoge benuttingsgraad van (rest)warmte. Daarnaast het ontwikkelen en kleinschalig testen van cruciale aspecten van dit concept voor duurzame voedselproductie op een rundveebedrijf.
Doorlooptijd: 2018 - 2019
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Gras & Ko gaan mycocycling.
Gras & Ko gaan mycocycling
Publicatie: 15-05-2020